Катранджи дере десен приток на Девинска река

Десен приток на Девинска река

Катранджи дере тече в района на стопанството от м."Дженевра - обора" до вливането и в Девинска река. То протича през тясна долина с малки разширения в долния си край и приема от ляво и от дясно многобройни, но сравнително къси притоци с непостоянен воден дебит.

Реката се намира в границите на Държавно ловно стопанство „Широка поляна". ДЛС „Широка поляна" се намира в западната част на Западни Родопи между 41°47' и 41°58' източна дължина и 41°42' и 41°47' северна ширина по Гринуич. То обхваща целият водосборен басейн на реките Лонгурлийска и Катранджи дере и голяма част от водосбора на Девинска река.

Можем да организираме посещение в района на стопанството от м."Дженевра - обора" до вливането и в Девинска река:
spa@ismena.bg | 0884/70 79 70

Катранджи дере - десен приток на Девинска река

Warm mineral pool and SPA center. Weekend Packages and Affordable Offers for Your Holiday in Devin...

promotion
"Autumn SPA Break" - room from a house
promotion
"Autumn SPA Break" - apartment
promotion
"Autumn SPA Break" - house
персенк девин°
Qtime: 0.0107 s |--| Qes: 112 |--| Ptime: 0.4483 s |--| Ttime: 0.4591 s |--| Src: database