Музей град Девин НЧ "Родопска просвета – 1923"

Музейни и етнографски сбирки

С неуморен труд, любов и много дарения е създадена музейната сбирка към НЧ „Родопска просвета – 1923" град Девин.

По инициатива на учителката Гина Абрашева и с подкрепата на ръководството на читалището и обществеността още през 1967 г. започват да се събират експонати от град Девин и района.Повече от 15 години са били необходими, за да се издирят, съберат и подредят експонатите.

На 4 ноември 1983 е открита музейната сбирка с около 2 000 експоната от кмета на гр. Девин Стефан Ашиков.

музей в град девин - родопска просвета

Тя заема 260 кв.м от централната читалищна сграда, съхранявайки материали и документи с местно и национално значение. Те са оригинални исторически и археологически находки от извършените проучвания и разкопки в град Девин и околните селища. В красиво оформени витрини са представени различни видове носии на българина от близко и далечно минало.Прекрасните родопски традиции, богатството от нашия бит и култура се разкриват пред всички посетители с везбите на носиите, с пъстрите шарки на миндилите, мамещите багри на топлите халища, пъстрота на родопските чорапи и терлици.

На посетителите се предлага богатство от съдове и оръдия на труда, запознаващи ги с бита и културата на родопското население.

Музейната сбирка притежава богат снимков и документален материал от ХХ век, който показва развитието на града и района след Освобождението му през 1912 г.

Към днешна дата музейната сбирка притежава 2 121 експоната, които са разделени в три раздела:
- Археология - Етнография - Снимки и документи

Разположена е в четири зали:

 • І зала – Археология ( Античен период )
 • ІІ зала – История на средновековие
 • ІІІ зала – Етнография, бит и култура
 • ІV зала – Снимки и документи

Всяка година постъпват нови експонати от дарители, с които постепенно се обогатява фонда на музейната сбирка.

Музейната сбирка се охранява съгласно изискванията за паметниците на културата.

Можем да организираме посещение на музейната сбирка към НЧ „Родопска просвета – 1923" град Девин:
spa@ismena.bg | 0884/70 79 70

Тематични изложби:

 • Балканската война и освобождението на Девин;
 • Читалищната дейност от неговото създаване до днес ;
 • Честване и рецитал по случай Трети март.
музей в град девин - културата

Посещения

Ежегодно музейната сбирка се посещава от много туристи и гости на града, както от граждани и ученици от гр. Девин.

Провеждат се открити уроци с ученици от училищата в град Девин и общината, свързани с историята и изложбите, които се организират в музейната сбирка.

През последните години музейната сбирка се превърна в отправна точка до много забележителности в района на Девин и общината.

Своите впечатления, туристите вписват в книгата за впечатления.

Възрожденският дух, който цари в музейната сбирка е притегателен център за организиране в нея на културни прояви, като:

 • Изложби народно творчество;
 • Изложби на художници: местни и гостуващи – проф. Димитър Серезлиев, Вълко Гайдаров, Ясен Шуров, Елена Илчевска, Анастасия Бадева, Сийка Костадинова, Галя Вълчева, Елка Хаджиева, Татяна Димитрова, Красимир Гаджаков, Младен Караджов, Валентина Янекова, Али Мехмед, Марин Балталийски, Мериам Юзеирова, Елена Якимова, Елена Добрева, Маргарита Хаджиева, Мария Чакърова, Велин Кисьов, Валентина Кочева, Гергана Георгиева, Христо Пейков, Румяна Загражденска; Дърворезба – Румен Чакъров, Велко Кисимдаров; Гоблени – Петя Асенова, Снежана Моллова и др.
 • Изложби на деца от Девин и общината;
 • Творчески вечери на изтъкнати културни и читалищни дейци- Емил Енчев, Милко Топалов, Керана Карова, Даниела Радулова, Надя Солакова, Снежана Моллова, Елена Присадова, Ана Малакова, Елена Якимова и др.
 • Юбилейни срещи – Калин Шупев, Вера Башова, Манол Ташков, Тодор Каров, Анастас Куртев, Николай Архипов, Рачо Чаушев, Васил Радичев, Димитър Кушлев, Симо Топалов, Бинка Хаджиева, Емил Енчев, Елена Якимова.
 • редставяне на книги :
 • „Дианетика" - стихове с посвещения на Емил Енчев и „Утро над Чокманово" – стихове по картини на проф. Димитър Серезлиев;
 • стихосбирките „Девин! Град крепост и песен родопска" и „На теб приличам планина" на Минка Митева;
 • книгата “Живот в тройка" на Станимир Кискинов;
 • книгата “Сладкодумката" на Евтим Герзилов в памет на неговата майка Василка Герзилова ;
 • стихосбирката „Неакордирани чувства" на Теменужка Балинова;
 • книгата „Стихотворения" на Петър Велчев;
 • книгата „Песента в моя живот" на Димитър Ташков и др.

За по-добра реклама на музейната сбирка през 2007г. издадохме брошура със съдействието на “Девин" АД .

Във фоайето на музейната сбирка е организиран щанд, в който се предлагат местни сувенири, изработени от жени участнички в Ателие „Традиция" .

Ателие „Традиция – един нов поглед, едно ново начало" е създадено по проект през 2004 година, съвместно с Министерство на културата и Програмата за развитие на ООН за дизайн и изработване на сувенири от дърво и плат.

Warm mineral pool and SPA center. Weekend Packages and Affordable Offers for Your Holiday in Devin...

promotion
"Autumn SPA Break" - room from a house
promotion
"Autumn SPA Break" - house
promotion
New Year - room from a house
персенк девин°
Qtime: 0.0128 s |--| Qes: 206 |--| Ptime: 1.1980 s |--| Ttime: 1.2109 s |--| Src: database