Катранджи дере десен приток на Девинска река

Десен приток на Девинска река

Катранджи дере тече в района на стопанството от м."Дженевра - обора" до вливането и в Девинска река. То протича през тясна долина с малки разширения в долния си край и приема от ляво и от дясно многобройни, но сравнително къси притоци с непостоянен воден дебит.

Реката се намира в границите на Държавно ловно стопанство „Широка поляна". ДЛС „Широка поляна" се намира в западната част на Западни Родопи между 41°47' и 41°58' източна дължина и 41°42' и 41°47' северна ширина по Гринуич. То обхваща целият водосборен басейн на реките Лонгурлийска и Катранджи дере и голяма част от водосбора на Девинска река.

Можем да организираме посещение в района на стопанството от м."Дженевра - обора" до вливането и в Девинска река:
spa@ismena.bg | 0884/70 79 70

Катранджи дере - десен приток на Девинска река

Теплый минеральный бассейн и SPA-центр. Пакеты выходных дней и выгодные для вашего отдыха в Девине...

Акции
Мероприятия по сплочению коллектива
Акции
"Осенний SPA отдых" - комната от дома
Акции
"Осенний SPA отдых" - апартамент
персенк погоды в Девин Болгария °