Лов и риболов Ловът е престижен и скъп...

Ловът е престижен и скъп...

хотел "Исмена" съвместно с  елитната дивечовъдна станция "Извора" организира специално за Вас фотолов, лов и риболов.

Държавната дивечовъдна станция "Извора" стопанисва дивеч върху 9300 Ха ловна площ с надморска височина от 800 до 1800 м.. Произвеждат зарибителен материал от балканска дъгова пъстърва, както и дивеч за обстрелване:

Благороден Елен - CERVUS ELAPHUS L.

Дива Свиня - SUS SCROFA L.

Елен Лопатар - CERVUS DAMA L.

Муфлон - OVIS MUSIMON PALL

Сърна - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Глухар - TETRAO UROGALLUS L.

Кафява мечка - URSUS ARCTOS L.

Дива Коза - RUPICAPRA RUPICAPRA L.

Дребен дивеч

Хищници

Дивечово месо

Други услуги

Дивечовото разнообразие, изградените ловно – стопански съоръжения, обучения персонал и забележителния ландшафт са "магията", която привлича ловните туристи от Европа и Америка.

Минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организирания ловен туризъм в Република България за периода 01.01.2011 г. до 01.03.2012 г. с изключение на дивеча стопанисван и ползван по чл. 2, ал. 3 от ЗЛОД

Раздел ПЪРВИ - ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

1. ЕДЪР ДИВЕЧ

Благороден Елен - CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване:

- мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

от 4,00 до 5,00 кг 600 € + 3 € *
от 5,00 до 6,00 кг 900 € + 5 € *
от 6,00 до 7,00 кг 1400 € + 6 € *
от 7,00 до 8,00 кг 2000 € + 8 € *
от 8,00 до 9,00 кг 2800 € + 10 € *
от 9,00 до 10,00 кг 3800 € + 12 € *
от 10,00 до 11,00 кг 5000 € + 30 € *
от 11,00 до 12,00 кг 8000 € + 40 € *
над 12,00 кг 12000 € + 80 € *

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута над 2 г. - 150 €

Селекционен отстрел:

- до 2 г. – 100 €

- от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. – 300 €

След 30.10. се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

Дива Свиня - SUS SCROFA L.

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:

Срок за ловуване – целогодишно.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби:

до 14,00 см 300 €    
от 14,00 до 16,00 см 300 € + 10 € *
от 16,00 до 18,00 см 500 € + 10 € *
от 18,00 до 20,00 см 700 € + 15 € *
от 20,00 до 22,00 см 1000 € + 30 € *
над 22,00 см 1600 € + 60 € *

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год. - 50 €
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 100 €
За отстреляна женска над 2 гoд. - 500 €
За ранен и ненамерен глиган - 500 €

За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.

От 01.05. до 31.08. се прави до10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.

Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:

Срок за ловуване - от 1 октомври до втората неделя на месец януари.
Групов лов в ловни дворове към БИСД – от 1 октомври до последния ден на февруари.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

до 14,00 см 300 €
от 14,00 до 16,00 см 400 €
от 16,00 до 18,00 см 500 €
от 18,00 до 20,00 см 700 €
от 20,00 до 22,00 см 1000 €
над 22,00 см 1600 €

За отстреляна дива свиня до 1 год. - 50 €
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. - 100 €
За отстреляна женска над 2 г. - 500 €

При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.

Елен Лопатар - CERVUS DAMA L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

Шилар 100 €   
до 2 кг 400 €   
от 2,00 до 2,50 кг 400 €  + 2 € *
от 2,50 до 3,00 кг 500 €  + 4 € *
от 3,00 до 3,50 кг 700 €  + 10 € *
от 3,50 до 4,00 кг 1200 €  + 16 € *
над 4,00 кг 2000 €  + 30 € *

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута - 50 €
За отстрелян приплод - 50 €

След 30.11 се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

Муфлон - OVIS MUSIMON PALL.

Срок за ловуване:
- мъжки - целогодишно
- женски - от 1 септември до 31 януари

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.

до 50 см 600 €     
от 50,00 до 60 см 600 €  + 20 € *
от 60,00 до 70 см 800 €  + 50 € *
от 70,00 до 80 см 1300 €  + 150 € *
над 80 см 2800 €  + 200 € *

*Забележка: За всеки следващ сантиметър

За отстреляна женска - 50 €
За отстрелян приплод - 50 €

За трофеи над 230,.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

Сърна - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване:
- мъжки – от 1 май до 30 октомври
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр.

  до 200 гр 100      
от 200 до 250 гр 100 €  +                    1 € *
от 250 до 300 гр 150 €  + 2 € *
от 300 до 350 гр 250 €  + 4 € *
от 350 до 400 гр 450 €  + 8 € *
от 400 до 450 гр 850 €  + 13 € *
над 450 гр 1500 €  + 30 € *

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.

За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна сърна - 50 €
За отстрелян приплод - 50 €

Глухар - TETRAO UROGALLUS L.

Срок за ловуване:
- мъжки – от 15 април до 15 май

За отстрелян глухар се заплаща 1000 €

При спазване на процедурите, предвидени в Закона за биологичното разнообразие за следните видове:

Кафява мечка - URSUS ARCTOS L.

Трофеят се заплаща на база кожата, неосолена, измерена по международната точкова система CIC.

  до 300,00 т 4500 €     
от 300,00 до 350,00 т 4500 €  + 40 € *
от 350,00 до 400,00 т 6500 €  + 45 € *
  над 400,00 т 8750 €  + 80 € *

* За всяка следваща точка

Дива Коза - RUPICAPRA RUPICAPRA L.

Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

  до 80,00 т 800 €     
от 80,00 до 85,00 т 800 €  + 30 € *
от 85,00 до 90,00 т 950 €  + 38 € *
от 90,00 до 95,00 т 1140 €  + 65 € *
  95,00 до 100,00 т 1465 €  + 99 € *
  над 100,00 т 1960 €  + 200 € *

* За всяка следваща точка

Дива котка - FELIS SILVESTRIS SCHREB

Цената е - 120 €

ДРЕБЕН ДИВЕЧ

 1. ГРИВЯК - COLUMBA PALUMBUS /L / - 3 €
  Срок за ловуване: от 1 септември до 28 февруари

ХИЩНИЦИ

 1. ВЪЛК - CANIS LUPUS L - 220 €
  Срок за ловуване: целогодишно
 2. ЛИСИЦА - VULPES VULPES - 6 €
  Срок за ловуване: целогодишно
 3. ЧАКАЛ - CANIS AUREUS L. - 6 €
  Срок за ловуване: целогодишно
 4. БЯЛКА - MARTES FOINA L. - 6 €
  Срок за ловуване: целогодишно
 5. ЧЕРЕН ПОР - MUSTELA PUTORIOS L. - 6 €
  Срок за ловуване: целогодишно

Забележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

ДИВЕЧОВО МЕСО

 1. ЕЛЕНИ - 3 € за кг. *
 2. СЪРНИ - 3 € за кг. *
 3. МУФЛОНИ - 2 € за кг. *
 4. ДИВИ СВИНЕ - 2 € за кг. *
 5. ДРУГИ ВИДОВЕ ЕДЪР ДИВЕЧ - 2 € за кг. *
 6. ГРИВЕК,ГУРГУЛИЦА, ПЪДПЪДЪК - 1 € за 1 бр.

*- за трофейни животни през брачния период - 1 €

Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, включително ветеринарен сертификат.

НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ ЗА ПРЕПАРИРАНЕ

 1. ДРУГИ - 50 €

Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ

Допълнителни условия

 1. Директорите на ДЛС имат право да предлагат пакетни цени след одобрение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
 2. Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им.. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.
 3. Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без глиган/. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.
 4. За ранен и ненамерен едър дивеч(освен при групов лов на дива свиня и индивидуален лов на глиган), се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния дивеч (при трофейните според заявката).
 5. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
 6. Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най- късно до 10 дни преди провеждането на лова.

Ловен водач за един ден - 50 €
Носач за един ден - 15 €
Цена за групов лов на дива свиня - 80 € за един ловец дневно Моторно превозно средство дневно - 50 €
Фотолов - за един ден с водач - 20 €
Ловно куче за един ден - 10 € дневно
Пансион за ловно куче - 15 €

Трансфер (място на пристигане – стопанство - място на отпътуване):
- за микробус и лек автомобил - 0.7 € за км., но не повече от 300 €

Всички цени са в евро с включен ДДС.

НАСЛУКА!

Теплый минеральный бассейн и SPA-центр. Пакеты выходных дней и выгодные для вашего отдыха в Девине...

Акции
"Осенний SPA отдых" - дом
Акции
"Осенний SPA отдых" - комната от дома
Акции
"Осенний SPA отдых" - къща "Делукс"
персенк погоды в Девин Болгария °